Adatvédelmi tájékoztató

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője tiszteletben tartja az Ön adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekét, így a jelen tájékoztatóban leírjuk, hogy:

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője tiszteletben tartja a megrendelői személyhez fűződő jogait; a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A jelen adatvédelmi tájékoztatót közzé tevő és alkalmazó vállalkozás adatai

Erdős Anita, egyéni vállalkozó

Az ANITAESKUVO.HU adatvédelmi tisztségviselőjének neve és elérhetősége

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője az alábbi adattípusokat gyűjti

 1. Vállalati adatok (név, cím, kapcsolattartó személy neve, telefonszám, e-mail cím)
 2. Weblap vagy facebook oldal kezelésére kötött szerződésben vállalat adatfeldolgozási vagy adatkezelési, illetőleg közös adatkezelési tevékenység során az informatikai (webes) felületek kezelése és feldolgozása során tudomására jutott adatok.
 3. Online marketing tevékenység körében tudomására jutott adatok (AdWords, facebook hirdetések, instagram hirdetések, linkmarketing).
 4. Magánszemélyek kapcsolattartásra vonatkozó adatai (vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím)
 5. A megrendelt szolgáltatásra vonatkozó adatok (szolgáltatás,termék neve, ára, kategóriája)
 6. Banki átutalásos vagy online fizetés esetén banki adatok (utalás beérkezési ideje, utaló bankszámlaszáma, utalás összege, annak a számlatulajdonosnak a neve, akitől az összeg érkezett, amennyiben van, az utalás közleménye, vagy a partnerek közötti egyedi azonosító száma)
 7. Közösségi média (például facebook, instagram)
 8. A süti (cookie)-adatok
 9. A cookie-król bővebben itt olvashat.

Adat

Cél

Jogalap

Név (vezetéknév, keresztnév)

A megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

Ajánlatkérés teljesítéséhez szükséges

Számlázási kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Szerződés teljesítése

Hozzájárulás

Jogszabályi kötelezettség

Telefonszám

Szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás

Ajánlatkérés teljesítéséhez szükséges

Szerződés teljesítése (fejlesztési és marketing tevékenység alatt folyamatos egyeztetéshez)

Hozzájárulás

E-mail

Megrendelt szolgáltatással, termékkel kapcsolatos információcsere és levelezés

Ajánlatkérés teljesítéséhez szükséges

hírlevél esetén a hírlevelek megküldése

előzetesen kért reklámüzenet esetén az akciókról és egyéb reklám célú üzenetekről történő tájékoztató anyagok megküldése.

Szerződés teljesítése (teljesítés és panaszkezelés)

Hozzájárulás

Hozzájárulás

Hozzájárulás

Cím

számla kiállítása

kérés esetén számla postai úton történő megküldése

szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás

Jogszabályi kötelezettség

Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítése

Banki adatok

fizetési szolgáltatások biztosítása

Szerződés teljesítése Jogszabályi kötelezettség (utalásos számla kiállítása)

Termék/szolgáltatás adatok

a megrendelt termék(ek)/szolgáltatás(ok) neve és leírása, ára, a megrendelés teljes költsége, a termék átvételének vagy megküldésének módja, helye, ideje

Google+ közösségi oldal a google rendszerébe regisztráltak neve és a google rendszerébe regisztrált személyek google profilja

Az ANITAESKUVO.HU termékeinek népszerűsítése

egyedi ajánlatok kihirdetése

termékekre és egyéb kapcsolódó témakörökre vonatkozó érdekességek közzététele

Az ANITAESKUVO.HU weboldalainak népszerűsítése

Hozzájárulás

Regisztráció esetén a regisztrációs kódja

a regisztráció során a fiókjához történő hozzáférés biztonságának és titkosságának megőrzése

Hozzájárulás

IP cím

További információ »

ANITAESKUVO.HU weblapjának tűzfalvédelme

egyéb IP cím bekérés esetén

jogos érdek

hozzájárulás

Cookie (süti) adatok

Ugrás a süti tájékoztatóra és a süti letiltási felületre »

További információ »

Az ANITAESKUVO.HU weblapjának tűzfalvédelme

személyre szabott reklámok megjelenítése

ANITAESKUVO.HU weblapjai használatának biztosítása (például űrlapok kitöltése) érdekében

Az ANITAESKUVO.HU weblapja, illetőleg a szerződés alapján kezelt weblapok tartalmának élvezhetőbbé tétele és fejlesztése érdekében

jogos érdek

hozzájárulás

szerződés teljesítése

hozzájárulás

A jogos érdek mérlegelése

Hol hivatkozunk erre?

Kinek az érdekében hivatkozunk erre?

Mi az Ön érdeke (alapvető joga?)

A két érdek súlyozása

Jogos érdek: az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjével jogvitája keletkezne, úgy az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.

ANITAESKUVO.HU üzemeltetője

Adatai titkossága

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője bírósági és hatósági eljárások során köteles és jogosult adatokat kiadni az erre igazoltan felhatalmazott személyeknek. Tekintettel arra, hogy az adatok továbbra sem kerülnek nyilvánosságra (bizalmasan és jogszabályilag szigorúan szabályozva) kerülnek felhasználásra, az Ön jogos érdekét csekély mértékben veszélyezte

IP cím

További információ »

ANITAESKUVO.HU weblapjának, továbbá az ANITAESKUVO.HU weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme

Adatai titkossága

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

Cookie (süti) adatok

Ugrás a süti tájékoztatóra és a süti letiltási felületre »

További információ »

ANITAESKUVO.HU weblapjának, továbbá az ANITAESKUVO.HU weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme (tűzfal)

Adatai titkossága

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében az Ön az Ön gépén sütit (cookie) helyez el. A süti (cookie) elhelyezése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

Az ANITAESKUVO.HU az alábbiak szerint használja fel az adatait

Az ANITAESKUVO.HU internetes (webes) naplózási tevékenysége

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője mind a weblapján mind szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz.

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője az alábbiakat naplózza

 1. az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
 2. az adatkezelési művelet célját és indokát,
 3. az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,
 4. az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,
 5. a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetőek meg és használhatóak fel.

Az adatkezelés célja: A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából gyűjti és kezeli az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője.

A naplózási tevékenység jogalapja: jogszabályi rendelkezés írja elő (2011. évi CXII. törvény, azaz az Infótörvény).

A naplótevékenység során rögzített adatokat az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője az adattörlést követően 10 (tíz) évig őrzi.

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője nyilvántartási tevékenysége

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője jogszabályi kötelezettsége az adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységéről adatvédelmi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartások vezetésének célja a jogszabályi megfelelés és az átlátható működés biztosítása.

A nyilvántartások adattartalma

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).

Amennyiben az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője adatkezelőként kezeli a személyes adatokat, úgy az adatkezelői nyilvántartásban rögzíti

Amennyiben az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője adatfeldolgozóként jár el, úgy az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás).

Az adatfeldolgozói nyilvántartásban az adatfeldolgozó rögzíti

Az adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartásokat az adattörléstől számított 10 (tíz) évig megőrizni jogszabályi kötelezettségünk.

Az ANITAESKUVO.HU adattovábbítása/partnerei

Adat

Címzett (név szerint)

Címzettek kategóriái és kategória okai

Név
E-mail cím
Telefonszám
Cím
Megrendelt termékért és a szállításért fizetendő összeg (utánvétes fizetés esetén)

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezés: Magyar Posta Zrt.
Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2 ? 6.
Cégjegyzékszáma: 01-10-042463
Adószáma: 10901232-2-44
Telefon: 06 40 46 46 46

Adatfeldolgozó (postai levelezés esetén a lezárt borítékban található levelek kézbesítése)

Név
Adószám
Cím
Vásárlás összege
Megrendelt termék adatai, mennyisége

Könyvelő
Cégnév Papp Gábor e.v.
Cím 9026 GYŐR DÓZSA GYÖRGY RP. 51
Mobil: +36 70 265 0614
E-mail:info@premiumkonyvelo.hu

Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységgel ellátott könyvelési feladatok, a vállalkozó könyveléssel összefüggő jogszabályi feladatainak teljesítése érdekében.

Az adatfeldolgozó a szakmai kamarai és egyéb, a tevékenységére vonatkozó szabályok szerint, az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjével adatfeldolgozói kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján a Nemzeti-Adó és Vámhivatalhoz az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjének meghatalmazottjaként hivatalosan bejelentve jár el.

Név
Számlázási cím
E-mail cím
Adóazonosító jel/ adószám
Számla tartalma (szolgáltatás megnevezése, ellenérték, kiállítás és teljesítés napja, banki átutalásos számla esetén a bankszámlaszám és a számlavezető bank neve)

Clear Admin (elektronikus számla kiállítását segítő felhő alapú alkalmazás)
Név: Clear Admin Software Kft.
Székhely: 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 14.
Képviselő neve:
Cégjegyzékszám: 01-09-983349
Bejegyző bíróság:
Adószám: 23899595-2-42
E-mail:szamlazo@clearadmin.hu

Weblapon keresztül elektronikus számla kiállítása, annak elektronikus levélben, illetőleg kérés esetén postai úton történő megküldése

Adatvédelmi tájékoztatója »

Név
E-mail cím
Megrendelőlap adatai
Az elektronikus levelek szöveges, képi- vagy audio tartalmai.
Statisztikai célú adatok az AdWords felületen.

Google LLC (?Google?)
Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

Adatfeldolgozó az elektronikus levelezés vonatkozásában, adatkezelő a hirdetéskezelő (AdWords vonatkozásában) Adatvédelmi tájékoztatója »

az ANITAESKUVO.HU weblapjának tartalmai

Tárhelypark Kft. (tárhely szolgáltató)
Rövidített elnevezés: Tárhelypark Kft.
Cégjegyzékszáma: 01 09 322570
Adószáma: 23289903-2-43
E-mail cím: info@tarhelypark.hu
Telefonszám:
Fax.:

Az Tárhelypark Kft.az ANITAESKUVO.HU webes tárhelyét biztosítja, a webes tartalmat nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag az ANITAESKUVO.HU weblapjának elhelyezéséhez biztosít tárhelyet.

Adatvédelmi tájékoztatója »

ANITAESKUVO.HU felhőszolgáltatója

Név
Bankszámlaszám
Szerződéssel összefüggésben indított utalás vagy bankkártyás fizetés adatai

MKB Bank Nyrt. 10300002-10708546-49030010
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Háromhíd utca 13.
Telefonszám: +36-30/617-7862
Fax:

az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjének számlavezető bankja, a megrendelt termék ellenértéke online fizetés vagy banki átutalásos fizetés esetén az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjének bankszámláján kerül jóváírásra. Az MKB Bank Nyrt. a vonatkozó hazai jogszabályok, így különösen a pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, bele értve ebbe az adatkezelést is.

Adatvédelmi tájékoztatója »

Internetes adatok

Digi (Internet és telefon szolgáltató)
Adatvédelmi szabályzat »

A Digi az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjének internet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja az internet szolgáltatás ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjének részére történő biztosítása.

Mobiltelefon adatok (telefonszám, hívás ideje, időtartama, vége, hívások száma)

Telenor (Mobiltelefon szolgáltató)
Adatkezelési szabályzat »

A Telenor az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjének mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja a mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatás ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjének részére történő biztosítása.

Facebook és Instagram

Facebook adatkezelési szabályzat »
Instagram adatvédelmi szabályzat »

Hozzájárulás (azzal, hogy Ön ezeknek a rendszereknek a felhasználója, a szabályzatokat Ön elfogadta)

Esetleges további adattovábbítás vagy felhasználás

Hozzájárulás: ha Ön kéri, vagy új adatkezelési tevékenység során a hozzájárulást az ANITAESKUVO.HU megfelelő előzetes tájékoztatás mellett kérte és Ön kifejezetten és tevőlegesen azt elfogadta. Jogszabályi kötelezettség: az egyes hatósági eljárások során a hatóságok jogosultak az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjétől adatokat bekérni. Jogos érdek: az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjével jogvitája keletkezne, úgy az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.

Hozzájárulás
Jogszabályi kötelezettség
Jogos érdek

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjének partnerei által végzett naplózási tevékenység

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjének fent felsorolt, informatikai rendszereket üzemeltető és használó partnerei- az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjéhez hasonlóan- informatikai naplózási tevékenységet folytatnak. Kérem, hogy az általuk folytatott naplózási tevékenységre vonatkozó szabályokról, illetőleg a naplózási tevékenységükről szíveskedjenek a partnereknél tájékozódni. A tájékozódás elősegítése érdekében a partnerek elérhetőségét a partnereket felsoroló táblázatban felsoroltuk.

Adatok tárolásának időtartama

Kezdete

Vége

a) Megrendelés adatai

A megrendelés kitöltésének és beküldésének napja

Teljesítés előtt beküldött megrendelések szerződéskötés hiányában 2 (két) hétig kerülnek tárolásra, a szerződéskötés elmaradása esetén véglegesen és visszavonhatatlanul törölve lesznek.

b) Egyszeri szolgáltatási feladat (például egy weblap vagy egy marketing kampány megtervezése)

A megrendelőlap adatai a szerződés teljesítése (azaz a szolgáltatás) után: név, cím, banki fizetés esetén a banki adatok, kiállított számla

A banki adatok tekintetében az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjének számlavezető bankjánál, OTP Bank Nyrt.-nél tájékozódhat.

Legfeljebb 8 (nyolc) év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

c) Folyamatos szerződéses jogviszonyban állók adatai

Az adatkezelés kezdete az ajánlatkérés beérkezésének napja.

A szerződéses adatokat a folyamatos teljesítéssel járó szerződések lezárását követően Legfeljebb 6 (hat) évig tároljuk (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

d) Hírlevélre feliratkozók és elektronikus reklám üzenetet kérők adatai

Adatkezelés kezdete az a nap, amikor hírlevelet vagy elektronikus reklámüzenetet kért.

Addig kap hírlevelet, vagy reklámüzenetet, ameddig a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt a valamennyi általunk küldött leiratkozási linkre kattintva bármikor díjmentesen, könnyen és azonnal megteheti. A leiratkozással a továbbiakban hírlevelet vagy reklámüzenetet nem kap tőlünk, a levelezési listánkból az adatait töröljük.

Ugrás lentebb az elérhetőségekre »

e) az ANITAESKUVO.HU facebook oldalán kezelt személyes adatok

Adatvédelmi tájékoztatónk facebook-ra vonatkozó kiegészítése ide kattintva elérhető.

f) Weblap fejlesztési és kezelési szerződések alapján kezelt vagy feldolgozott adatok

Legfeljebb a partnerszerződés fennállásának időtartamában, az adatgazda ebben az esetben a szerződött partnerünk, az ANITAESKUVO.HU önálló adatkezelésbe az adott adatok tekintetében nem kezd.

Az Ön által az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője részére küldött elektronikus levél, megrendelőlap, illetőleg az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma.

Adatkezelés kezdete az elektronikus levél beérkezésének napja.

Szerződéses szolgáltatással kapcsolatos tartalom:

Legfeljebb 8 (nyolc) év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

Egyéb tartalom:

2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb vásárlásra irányul

Facebook

Oldal/bejegyzés kedvelés és egyéb, a facebook által kínált reakciógomb használata esetén az reakció időpontja

Facebook levelezés (messenger) esetén a levél beérkezésének időpontja.

Az oldal/bejegyzés nyilvános elérésének időtartama, ezen túl a Facebook adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Vásárlással kapcsolatos tartalom:

Legfeljebb 6 (hat) év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

Egyéb tartalom:

2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb vásárlásra irányul

Instagram

Oldal/bejegyzés reakció esetén az oldal/bejegyzés kedvelésének időpontja

az oldal/bejegyzés nyilvános elérésének időtartama, ezen túl az Instagram adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadók

Az ön jogai

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője által kezelt, illetve az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője vagy az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá ? az érintett személyes adatainak továbbítása esetén ? az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője az Ön kérésének kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti.

Tájékoztatás kérése az alábbi módokon lehetséges

A jogai gyakorlását könnyítő űrlap segítségével:

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

Papír alapú levélben és személyesen az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjének székhelyére vagy fióktelepére:

Telefonon az alábbi számon: +36 30 617 7862 (Erdős Anita)

Az ANITAESKUVO.HU adatvédelmi tisztségviselője útján:

Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője saját intézkedése folytán az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője a hiányos/hibás adatokat pontosítja.

Törlés

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője vagy az Ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője nem tudja az Ön adatait törölni.

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szinén törli az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Zárolás

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen.

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az Ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

A hozzájárulása hírlevél és elektronikus reklámüzenet esetén a valamennyi önnek küldött hírlevelünkben és elektronikus reklámüzenetünkben megtalálható leiratkozási link segítségével egyszerűen és gyorsan visszavonható.

A hozzájárulás visszavonását továbbá az alábbiak szerint is megteheti

A jogai gyakorlását könnyítő űrlap segítségével:

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

Papír alapú levélben és személyesen az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjének székhelyére vagy fióktelepére:

Telefonon az alábbi számon: +36 30 617 7862 (Erdős Anita)

Az ANITAESKUVO.HU adatvédelmi tisztségviselője útján:

Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

Ön bármikor jogosult az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.

Egyéb (különösen papír alapú) adatkezelések esetén a hozzáférési jogának gyakorlását az alábbi elérhetőségek segítségével gyakorolhatja

A jogai gyakorlását könnyítő űrlap segítségével:

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

Papír alapú levélben és személyesen az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjének székhelyére vagy fióktelepére:

Telefonon az alábbi számon: +36 30 617 7862 (Erdős Anita)

Az ANITAESKUVO.HU adatvédelmi tisztségviselője útján:

Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat az adatai kezelése ellen akkor, ha

Egyéb speciális jogszabályok erre további egyedi eseteket is meghatározhatnak.

Adatai hordozhatósága

Önnek joga van ahhoz, hogy az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadik fél részére történő átadását kérje. Az adatait ebben az esetben- amennyiben az technikailag megoldható- az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője a kérésének megfelelően akár interneten keresztül továbbítva, akár optikai adathordozóra kiírva biztosítja Ön, vagy az Ön által megjelölt harmadik személy részére.

Az adatai hordozhatósága jogát kizárólag akkor tudjuk biztosítani, ha az Ön adatai a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint még nem kerültek törlésre. Törölt adatok hordozhatóságát biztosítani nem tudjuk.

Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Az adatai hordozhatóságát az alábbi elérhetőségek segítségével gyakorolhatja

A jogai gyakorlását könnyítő űrlap segítségével:

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

Papír alapú levélben és személyesen az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjének székhelyére vagy fióktelepére:

Telefonon az alábbi számon: +36 30 617 7862 (Erdős Anita)

Az ANITAESKUVO.HU adatvédelmi tisztségviselője útján:

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint az ANITAESKUVO.HU üzemeltetőjével szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.

Kártérítés, sérelemdíj

Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

Az adat forrása

Az Ön személyes adatait az ANITAESKUVO.HU részére

Amennyiben a Megrendelés vagy egyéb személyes adat valamely okból (különösen- de nem kizárólagosan- a fiókjai biztonsági problémai, vagy a más adatkezelők által nyújtott védelem hiányossága vagy hibája miatt) nem Öntől érkezett, az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője ennek észlelése esetén, illetőleg ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve ha az adatok kezelése az Ön, az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője vagy más személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekéből szükséges.

Adatbiztonság

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője biztosítja Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Egyéb rendelkezések

Az ANITAESKUVO.HU üzemeltetője értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztató valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül. E körben ismételten eljuttatja Önnek a teljes Tájékoztató elérhetőségét biztosító adatokat.

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás):
http://naih.hu »

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás):
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358 »

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok):
http://nmhh.hu »

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan:
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704 »

Kelt: Tatabánya, 2018. október 4.

Egy kis inspiráció a meghívótervezőhöz