Adatvdelmi szablyzat

Alap adatok

A jelen adatvdelmi szablyzatot az anitaeskuvo.hu honlap zemeltetje, Erds Anita egyni vllalkoz (cme: 9200 Mosonmagyarvr, Hromhd utca 13.; nyilvntartsi szma: 52399370; adszma: 68891967-1-28 ) adta ki, s az anitaeskuvo.hu adatkezelsi s adatfeldolgozs mveletei szablyozsra szolgl.

A vllalkozs adatai

A jelen szablyzatot ktelez fellvizsglni olyan esetekben, amikor j kockzatrtkelsre okot ad esemny, avagy az adatkezels mdjban s metodikjban egyb lnyeges vltozs trtnik. Az j kockzatrtkels elksztsre olyan okbl, avagy esemnybl kerl sor, amikor valsznsthet, hogy az adatok kezelse az rintettekre kockzatot jelenthet (gy klnsen j adatkezelsi technolgia bevezetse, alkalmazsa, a korbbitl eltr mdon trtn adatgyjts vagy adattovbbts stb.)

Bevezet rendelkezsek

Az anitaeskuvo.hu zemeltetjnek a rendes gymenethez a szoksos zleti tevkenysge krben elengedhetetlenl szksges szemlyes adatokat gyjtenie s kezelnie. A begyjttt adatok vonatkozhatnak vevkre/gyfelekre, egyttmkd partnerekre (beszlltkra), munkavllalkra, s egyb olyan szemlyekre, akikkel a vllalkozs az zleti tevkenysge folytatsa sorn, avagy azon kvl, mde az zleti tevkenysggel rintetten (pldul ajnlsok, stb.) kapcsolatba kerl.

A jelen szablyzat clja az, hogy biztostsa az anitaeskuvo.hu zemeltetje tevkenysge sorn a szemlyes adatok vdelmhez fzd jogok rvnyeslst, tovbb, hogy az anitaeskuvo.hu ltal kezelt szemlyes adatok jogosulatlan felhasznlsnak megakadlyozsa rdekben meghatrozza a szemlyes s klnleges adatok kezelse sorn irnyad adatvdelmi s adatbiztonsgi szablyokat.

A jelen adatvdelmi szablyzatban rgztsre kerl a szemlyes adatok gyjtsnek, trolsnak s kezelsnek mdja, valamint rgztsre kerlnek az anitaeskuvo.hu adatvdelmi elvei. A jelen szablyzat az adatvdelmi szablyoknak val megfelelst szolglja.

A jelen adatvdelmi szablyzat biztostja, hogy az anitaeskuvo.hu

rtelmez rendelkezsek

A jelen szablyzat alkalmazsban

 1. „szemlyes adat”: azonostott vagy azonosthat termszetes szemlyre (a jelen Szablyzatban: „rintett”) vonatkoz brmely informci; azonosthat az a termszetes szemly, aki kzvetlen vagy kzvetett mdon, klnsen valamely azonost, pldul nv, szm, helymeghatroz adat, online azonost vagy a termszetes szemly testi, fiziolgiai, genetikai, szellemi, gazdasgi, kulturlis vagy szocilis azonossgra vonatkoz egy vagy tbb tnyez alapjn azonosthat;
 2. „adatkezels”: a szemlyes adatokon vagy adatllomnyokon automatizlt vagy nem automatizlt mdon vgzett brmely mvelet vagy mveletek sszessge, gy a gyjts, rgzts, rendszerezs, tagols, trols, talakts vagy megvltoztats, lekrdezs, betekints, felhasznls, kzls, tovbbts, terjeszts vagy egyb mdon trtn hozzfrhetv ttel tjn, sszehangols vagy sszekapcsols, korltozs, trls, illetve megsemmists;
 3. „az adatkezels korltozsa”: a trolt szemlyes adatok megjellse jvbeli kezelsk korltozsa cljbl
 4. „profilalkots”: szemlyes adatok automatizlt kezelsnek brmely olyan formja, amelynek sorn a szemlyes adatokat valamely termszetes szemlyhez fzd bizonyos szemlyes jellemzk rtkelsre, klnsen a munkahelyi teljestmnyhez, gazdasgi helyzethez, egszsgi llapothoz, szemlyes preferencikhoz, rdekldshez, megbzhatsghoz, viselkedshez, tartzkodsi helyhez vagy mozgshoz kapcsold jellemzk elemzsre vagy elrejelzsre hasznljk;
 5. „lnevests”: a szemlyes adatok olyan mdon trtn kezelse, amelynek kvetkeztben tovbbi informcik felhasznlsa nlkl tbb mr nem llapthat meg, hogy a szemlyes adat mely konkrt termszetes szemlyre vonatkozik, feltve, hogy az ilyen tovbbi informcit kln troljk, s technikai s szervezsi intzkedsek megttelvel biztostott, hogy azonostott vagy azonosthat termszetes szemlyekhez ezt a szemlyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. „nyilvntartsi rendszer”: a szemlyes adatok brmely mdon - centralizlt, decentralizlt vagy funkcionlis vagy fldrajzi szempontok szerint - tagolt llomnya, amely meghatrozott ismrvek alapjn hozzfrhet;
 7. „adatkezel”: az a termszetes vagy jogi szemly, kzhatalmi szerv, gynksg vagy brmely egyb szerv, amely a szemlyes adatok kezelsnek cljait s eszkzeit nllan vagy msokkal egytt meghatrozza; ha az adatkezels cljait s eszkzeit az unis vagy a tagllami jog hatrozza meg, az adatkezelt vagy az adatkezel kijellsre vonatkoz klns szempontokat az unis vagy a tagllami jog is meghatrozhatja;
 8. „adatfeldolgoz”: az a termszetes vagy jogi szemly, kzhatalmi szerv, gynksg vagy brmely egyb szerv, amely az adatkezel nevben szemlyes adatokat kezel;
 9. „cmzett”: az a termszetes vagy jogi szemly, kzhatalmi szerv, gynksg vagy brmely egyb szerv, akivel vagy amellyel a szemlyes adatot kzlik, fggetlenl attl, hogy harmadik fl-e. Azon kzhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsglat keretben az unis vagy a tagllami joggal sszhangban frhetnek hozz szemlyes adatokhoz, nem minslnek cmzettnek; az emltett adatok e kzhatalmi szervek ltali kezelse meg kell, hogy feleljen az adatkezels cljainak megfelelen az alkalmazand adatvdelmi szablyoknak;
 10. „harmadik fl”: az a termszetes vagy jogi szemly, kzhatalmi szerv, gynksg vagy brmely egyb szerv, amely nem azonos az rintettel, az adatkezelvel, az adatfeldolgozval vagy azokkal a szemlyekkel, akik az adatkezel vagy adatfeldolgoz kzvetlen irnytsa alatt a szemlyes adatok kezelsre felhatalmazst kaptak;
 11. „az rintett hozzjrulsa”: az rintett akaratnak nkntes, konkrt s megfelel tjkoztatson alapul s egyrtelm kinyilvntsa, amellyel az rintett nyilatkozat vagy a megerstst flrerthetetlenl kifejez cselekedet tjn jelzi, hogy beleegyezst adja az t rint szemlyes adatok kezelshez;
 12. „adatvdelmi incidens”: a biztonsg olyan srlse, amely a tovbbtott, trolt vagy ms mdon kezelt szemlyes adatok vletlen vagy jogellenes megsemmistst, elvesztst, megvltoztatst, jogosulatlan kzlst vagy az azokhoz val jogosulatlan hozzfrst eredmnyezi;
 13. adatbiztonsg: a szemlyes adatok jogosulatlan kezelse, gy klnsen megszerzse, feldolgozsa, megvltoztatsa s megsemmistse elleni szervezsi, technikai megoldsok s eljrsi szablyok sszessge; az adatkezelsnek az az llapota, amelyben a kockzati tnyezket - s ezzel a fenyegetettsget - a szervezsi, mszaki megoldsok s intzkedsek a legkisebb mrtkre cskkentik;
 14. hardver eszkz: valamennyi olyan eszkz, amelynek feladata az informatikai rendszer folyamatos mkdsnek biztostsa, vagy amely bizton sgi adatmentsre, avagy msolatok ksztsre szolgl, valamint amely elektronikus vagy egyb mdon a szmtgp kls behats elleni vdelmt szolglja;
 15. hrkzl eszkz: brmilyen technikai eszkz, technolgiai eljrs, amely egy vagy tbb fogad szemly szmra jelzsek, adatok s informcik tovbbtsra vagy fogadsra alkalmas.
 16. informcis nrendelkezsi jog: az Alaptrvny VI. cikkben biztostott szemlyes adatok vdelmhez val jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik szemlyes adatainak feltrsrl s felhasznlsrl;

Az adatvdelem jogi httere

Az adatvdelemre vonatkoz alapvet szablyokat az Eurpai Parlament s Tancs (EU) 2016/679 Rendelete (2016. prilis 27.) szablyozza, mely a termszetes szemlyeknek a szemlyes adatok kezelse tekintetben trtn vdelmrl s az ilyen adatok szabad ramlsrl, valamint a 95/46/EK rendelet hatlyon kvl helyezsrl szl (ltalnos adatvdelmi rendelet, a jelen szablyzatban a tovbbiakban: GDPR).

A vllalkozs a GDPR-t az informcis nrendelkezsi jogrl s az informciszabadsgrl szl 2011. vi CXII. trvny (a jelen szablyzatban a tovbbiakban: Inftrvny) mindenkor hatlyos rendelkezseivel sszhangban, az abban foglalt szablyok betartsval rtkeli s alkalmazza, azzal, hogy ahol az Inftrvny s a GDPR szablyai ellent mondanak egymssal (jogszablyi sszetkzs/kollzi) ott a GDPR rendelkezsei irnyadk.

A GDPR s az Inftrvny a szemlyes adatokra vonatkoz valamennyi adatgyjtsi s adatkezelsi mveletre alkalmazand, tekintet nlkl az adatgyjts s az adatkezels formjra (elektronikus, avagy papr alap).

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje ktelezettsget vllal arra, hogy a tovbbi magyarorszgi szablyozkkal s jogszablyokkal sszhangban, azoknak megfelelve, az gazati szablyok figyelembe vtelvel folytatja az adatkezelsi s adatgyjtsi tevkenysgt.

Tovbbi alkalmazott jogszablyok

A jogszablyi megfelels rdekben az anitaeskuvo.hu zemeltetje vllalja, hogy a szemlyes adatok gyjtsre s felhasznlsra jogszeren kerl sor, az adatok biztonsga rdekben szksges lpseket s intzkedseket megteszi, tovbb az adatokat jogosulatlanul nem hozza nyilvnossgra.

Alapelvek

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje ltal alkalmazott GDPR az albbi fontos alapelvet tartalmazza

 1. Az anitaeskuvo.hu zemeltetje ltal, illetve az anitaeskuvo.hu szervezetben a cl megvalsulshoz szksges mrtkben s ideig csak olyan szemlyes s klnleges adat kezelhet, amely az adatkezels cljnak megvalsulshoz elengedhetetlen s a cl elrsre alkalmas. (adatkezels clja s ideje)
 2. az adatgyjts s kezels kizrlag pontosan meghatrozott clbl s jogcm alapjn trtnik
 3. csak annyi adat kerl gyjtsre s kezelsre, amennyi a clok elrshez felttlenl szksges, a vllalkoz/vllalkozs kerli a felesleges s irrelevns adatok gyjtst s trolst (adattakarkossg)
 4. Az anitaeskuvo.hu munkavllali s kls megbzottjai (a tovbbiakban: az anitaeskuvo.hu alkalmazottai) a feladataik elltsa krben szemlyes s klnleges adatot csak a vonatkoz jogszablyok elrsainak betartsval kezelhetnek. (jogszablyi megfelels biztostsa)
 5. A szemlyes adatok vdelmhez val jog a termszetes szemlyek Alaptrvnyben biztostott alapjoga, amely garantlja az adatalanyok informcis nrendelkezsi jogt. Az informcis nrendelkezsi jog az rintettek beleegyezsnek hinyban kizrlag trvnyi felhatalmazs alapjn korltozhat. Az informcis nrendelkezsi jog tiszteletben tartsa rdekben az anitaeskuvo.hu zemeltetje, illetleg meghatalmazottja s alkalmazottja szemlyes adatot csak az albbi esetekben kezelhet:
  • az rintett elzetes, nkntes s kifejezett hozzjrulsa
  • szerzds teljestse a teljestshez szksges mrtkben
  • az rintett vagy az anitaeskuvo.hu zemeltetje jogos rdekeinek rvnyestse
  • a Vllalkoz/Vllalkozs jogi ktelezettsgnek teljestse
  • az rintett vagy ms termszetes szemly ltfontossg rdeke
 6. Szemlyes adat kezelsre csak a jelen szablyzatban meghatrozott valamely jogalapon, jog gyakorlsa vagy ktelezettsg teljestse rdekben van lehetsg. Trvnyben elrendelt adatkezels esetn kizrlag a felhatalmazst ad trvnyben meghatrozott clbl valsulhat meg adatkezels. Az anitaeskuvo.hu zemeltetje ltal kezelt - vagy az anitaeskuvo.hu zemeltetje rszre ms adatkezel ltal rendelkezsre bocstott - szemlyes adatok magnclra val felhasznlsa tilos. Az adatkezelsnek mindenkor meg kell felelnie a clhoz ktttsg alapelvnek.
 7. Az anitaeskuvo.hu zemeltetje trekszik arra, hogy az ltala kezelt adatok pontosak s naprakszek legyenek.
 8. Az anitaeskuvo.hu zemeltetje csak addig kezeli a szemlyes adatokat, ameddig az felttlenl szksges.
 9. Az anitaeskuvo.hu zemeltetje a szksgtelenn vlt adatokat vglegesen s helyre nem llthat mdon trli.
 10. Az adatok feldolgozsra csak az rintett jogainak figyelembe vtelvel kerl sor.
 11. Az anitaeskuvo.hu zemeltetje minden tle telhet s elvrhat lpst megtesz az adatok vdelme rdekben.
 12. Az anitaeskuvo.hu zemeltetje csak akkor tovbbtja az Eurpai Gazdasgi Trsgen kvl es harmadik orszgnak, szervezetnek, magnszemlynek vagy vllalkozsnak, amennyiben az adott harmadik orszg, szervezet, magnszemly vagy vllalkozs igazolhatan biztostja az adatok biztonsgnak kell mrtkt s mdjt.

A szablyzat szemlyi s trgyi hatlya

A jelen szablyzat rendelkezsei ktelez alkalmazsa az albbi szemlyi krre tejed ki

A jelen szablyzat hatlya az albbi adatok krre terjed ki

Valamennyi rintettel sszefggsbe hozhat szemlyes adat, klnsen az rintettek

Kockzatok

A jelen szablyzat klnsen az albbi kockzatokkal szembeni vdelmet hivatott elsegteni

Specifikus felelssgek

Az anitaeskuvo.hu zemeltetjnek, valamennyi dolgozjnak s egyttmkd partnernek ktelessge annak biztostsa, hogy az adatok gyjtse, kezelse s trolsa jogszeren trtnjen.

Az egyes rszfeladatok s felelssgi krk az albbiak szerint kerlnek meghatrozsra

 1. A teljes jogszablyi s jogi megfelels biztostsa az gyzemeltet feladata.
 2. Az anitaeskuvo.hu zemeltetje az adatkezelsi mkdst s a kezelt adatok krt s mennyisgt megvizsglva megllaptotta, hogy a jelenlegi adatkezelse okn adatvdelmi tisztsgvisel kijellse szksges.

Az anitaeskuvo.hu adatvdelmi tisztsgviselje szolgltatsi szerzds keretben, szigor titoktartsi szablyok mellett folytatja a tevkenysgt. Az adatvdelmi tisztsgvisel nevt s elrhetsgt az anitaeskuvo.hu a weblapjn nyilvnossgra hozza, s a Nemzeti Adatvdelmi- s Informciszabadsg Hatsgnak bejelenti.

Vllalti struktra

a) zemeltetsg

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje: Erds Anita, egyni vllalkoz

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje valamennyi, az anitaeskuvo.hu zemeltetje rendelkezsre bocstott adatot megismerhet, felels az anitaeskuvo.hu valamennyi adatkezel s adatfeldolgoz tevkenysgrt.

b) Munkavllalk

Kezelt adatok kre: a munkakri lersban foglalt tevkenysgek elltsra vonatkoz valamennyi adat

Felelssge: az ltala kezelt adatok krre terjed ki, a szablyzatok betartsa

A munkavllalk ltalnos felelssgei

Valamennyi munkavllal (gyakornok, nkntes), aki a jelen szablyzatban meghatrozott adatokhoz hozz fr, a megszerzett adatokat kizrlag a munkavgzse krben s cljbl kezelheti, rgztheti, tarthatja nyilvn.

A munkavgzs sorn megszerzett adatokat a munkavllal erre vonatkoz kln rsos engedly nlkl nem oszthatja meg arra illetktelen szemlyekkel, nem teheti kzz, adatot nknyesen nem kezelhet.

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje biztostja, hogy a munkavllalk a munkavllalk kpzs/oktats keretben ismerhessk meg pontos teendiket s feladatukat, valamint felelssgket az adatvdelem s az adatkezels tekintetben.

A munkavllalk ktelesek valamennyi birtokukba jutott adatot biztonsgosan kezelni, munkavgzsk sorn elvigyzatosnak lenni, s a jelen adatvdelmi szablyzatban meghatrozott feladatokat vgrehajtani.

A munkavllal kteles a szoftveres hozzfrs esetn ers s titkos jelszavakat alkalmazni, a jelszt megosztani, msnak felfedni szigoran tilos.

Arra fel nem hatalmazott szemlyjel vagy szemlyekkel a munkavllal nem oszthat meg szemlyes adatokat, sem a vllalkozson bell, sem azon kvl.

A munkavllal kteles rendszeresen fellvizsglni s aktualizlni a rendelkezsekre ll adatokat, annak rdekben, hogy szemlyes adat szksgtelenl ne kerljn sem trolsra, sem egyb kezelsre. A mr szksgtelenn vl adatok trlse a munkavllal felelssge.

Amennyiben a munkavllal bizonytalan a helyes adatkezels, vagy az adatvdelmi szempontok tekintetben, gy kteles tancsrt az zemeltetjhez vagy az adatvdelmi tisztsgviselhz fordulni.

Ha a munkavllal tudomst szerez arrl, hogy az ltala kezelt szemlyes adat hibs, hinyos, vagy idszertlen, kteles azt helyesbteni, vagy helyesbtst az adat rgztsrt felels munkatrsnl kezdemnyezni.

Az anitaeskuvo.hu adatkezelst vgz alkalmazottja fegyelmi, krtrtsi, szablysrtsi s bntetjogi felelssggel tartozik a munkavgzse sorn tudomsra jutott szemlyes adatok jogszer kezelsrt, az anitaeskuvo.hu nyilvntartsaihoz rendelkezsre ll hozzfrsi jogosultsgok jogszer gyakorlsrt.

Informatikai s fizikai vdelem

A Vllalkozs az albbi informatikai vdelmi eszkzket s mdokat alkalmazza

a) fizikai vdelem

b) IT vdelem

Adattrols

A jelen bekezds clja annak meghatrozsa, hogy az adatokat hol s milyen mdon szksges kezelni ahhoz, hogy az adatok biztonsga biztosthat legyen. Az adattrolsra vonatkoz tovbbi esetleges krdsekkel a Rendszergazdhoz, illetleg az adatvdelmi tisztsgviselhz fordulhat az anitaeskuvo.hu munkatrsa.

Az adatokat tilos a vllalat tulajdonban nem ll szmtgpre, illetleg egyb adattrol eszkzre menteni.

A klnleges adatokat is tartalmaz fjlokat csak annyi ideig szabad online rendszerben (akr levelez rendszeren) trolni, ameddig az felttlenl szksges, egyb esetekben a megrzsi idtartamra szksges biztonsgi ments keretben elmenteni.

A klnleges adatokat tartalmaz fjlokat vagy lnevestve, vagy kdolva szabad csak trolni, a jogosulatlan hozzfrs megelzse rdekben.

Partnereknek nyjtott informatikai szolgltats esetben a weblapok s internetes oldalak adatainak trolst s rzst a weblap mindenkori kezelje/fejlesztje kteles elvgezni, a Partnerszerzds keretei s az abban meghatrozott rendelkezsek alapjn.

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje az adatokat f szably szerint internetes felh alap trhelyre menti, a vllalkozs szmtgpein s egyb munkavgzsi eszkzkn- a biztonsgi mentsek trolsra szolgl adathordozn tl- adattrols nem megengedett.

Tvoli elrssel vgzett munka esetn az anitaeskuvo.hu zemeltetje s dolgozi minden esetben ktelesek biztostani, hogy a belpsre hasznlt informatikai eszkz biztonsgos s megfelel.

a) Papr alap adatkezels

A papr alapon kezelt adatokat olyan biztonsgos helyen szksges trolni, ahol arra jogosulatlan szemly azokat nem ismerheti meg. Az anitaeskuvo.hu zemeltetjnl e clbl irattrol szekrny van, melybe ktelez az iratokat az alkalmazott irattrolsi rendnek megfelelen a hasznlatot kveten azonnal visszahelyezni, illetleg jonnan bele tenni.

Azokat az elektronikus ton rkezett vagy kezelt adatokat, melyek valamely okbl nyomtatsra kerlnek elzrt irattrolban, illetleg elklntetten szksges kezelni. Az anitaeskuvo.hu munkatrsai ktelesek gondoskodni arrl, hogy a kinyomtatott iratokhoz arra jogosulatlan szemlyek ne frjenek hozz. A kinyomtatott adatokat tartalmaz iratokat azonnal szksges megsemmisteni akkor, amikor a kinyomtats oka megsznik.

b) Elektronikus adatkezels

Az elektronikusan trolt adatokat vdeni szksges a jogosulatlan elrstl, vletlen trlstl, s kmprogramokkal/vrusokkal/illetktelen rendszerfeltrsekkel s rendszertmadsokkal szemben.

Az adatokat ers jelszavakkal szksges vdeni, melyek cserjre rendszeresen, de legalbb fl vente sor kerl. A jelszavaknak titkosnak, hozzfrhetetlennek kell lennik, a munkavllalk/zemeltetk nem oszthatjk meg azt sem egyms kztt, sem ms szemlyekkel.

Amennyiben az adat hordozhat adattroln (CD, DVD, pendrive, egyb kls adattrol) kerl rgztsre, ezek az adattrol eszkzket a hasznlatot kveten biztonsgos helyen, jogosulatlan szemlyek szmra hozzfrhetetlenl szksges trolni.

Adatokat csak az arra kijellt szervereken s hardver eszkzkn szabad trolni. Felh alap szolgltats ignybevtelvel adat csak a kijellt s meghatrozott szolgltatval kttt szerzds alapjn s szerint trolhat. Az anitaeskuvo.hu zemeltetje az adattrols megkezdse eltt meggyzdik arrl, hogy a felh alap szolgltatst biztost partner megfelel az adatvdelem jogszablyi s technikai kvetelmnyeknek.

Valamennyi adattrolsra szolgl szervert s szmtgpet szksges tzfallal, kmprogram vdelemmel s vrusirtval vdeni.

A trolt adatokat rendszeresen szksges fellvizsglni.

Az adattrolsra alkalmazott szoftvereket rendszeresen frissteni szksges. A frissts megkezdse eltt a szoftverfrisstsi metdust az adatveszts elkerlse rdekben tesztelni szksges.

c) Postai kldemnyekre vonatkoz specilis szablyok

A postai kldemnyek tvtelre az anitaeskuvo.hu zemeltetje jogosult. tvtelre jogosult lehet ms, az zemeltet ltal meghatrozott szemly is, azzal, hogy a kldemnyek bontsra tovbbra is az zemeltet jogosult.

Az adatok felhasznlsa

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje gyviteli s nyilvntartsi cl adatkezelseket vgez. Az gyvitelhez kapcsold adatkezels a szerzds/megllapods nyilvntartshoz (iktatshoz), feldolgozshoz, illetleg a Partnereknek nyjtott szolgltatsi feladatok elltshoz kapcsoldik. Alapvet clja az adott szerzdshez/megllapodshoz tartoz feladatok elvgzshez (szerzdsek teljestse), az adatkezels szereplinek azonostshoz s a szerzds lezrshoz szksges adatok biztostsa. Az gyviteli cl adatkezels sorn a szemlyes adatok kizrlag az adott szerzds irataiban s a papr alap s elektronikus formban trolt gyviteli segdletekben szerepelnek; kezelsk ebbl a clbl csak az alapul szolgl irat selejtezsig lehetsges.

A nyilvntartsi cl adatkezels az egyes adatfajtkbl ll adatllomnyt hoz ltre, az adatkezels idtartama alatt biztostva az adatok klnbz jellemzk alapjn trtn visszakereshetsgt, lekrdezhetsgt.

Az adatok jogszer s clhoz kttt hasznlata sorn az albbi intzkedsek megttele ktelez annak rdekben, hogy

 1. az adatkezelvel munkavgzsre irnyul jogviszonyban ll szemlyek adatait tartalmazza
 2. a foglalkozs-egszsggyi elltsban kezelt szemly betegsgre, egszsgi llapotra vonatkoz szemlyes adatokat tartalmaz, gygykezels, vagy az egszsg megrzse, trsadalombiztostsi igny rvnyestse cljbl;
 3. az rintett anyagi s egyb szocilis tmogatsa cljbl nyilvntartott szemlyes adatokra vonatkozik;
 4. a Vllalattal szerzdses kapcsolatba kerlt szemlyek szemlyes adataira, vagy azzal sszefggsben kezelt szemlyes adatokra vonatkozik (gyviteli cl adatkezels);

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje a partnerek, gyfelek s munkavllalk adatait internetes felhben, kzs, de egyedi kddal vdett elrssel trolja.

A szemlyes adatok kezelsnek clja az anitaeskuvo.hu zletviteli tevkenysge sorn trtn felhasznlsa, ennek megfelelen az albbi feladatok azonosthatk

A kezelt adatok pontossga

Az anitaeskuvo.hu zemeltetjnek jogszablyi ktelezettsge az ltala kezelt szemlyes adatok napraksz s pontos nyilvntartsa.

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje kiemelt figyelmet fordt az esetlegesen (s szksgesen) nyilvntartott klnleges adatok naprakszsgre s pontossgra.

A fentiek okn az anitaeskuvo.hu zemeltetjnek valamennyi munkavllaljnak kiemelt feladata, hogy a tle telhet legjobb mdon az adatokat naprakszen s pontosan tartsa nyilvn.

Az adatokat a lehet legkevesebb adattrol helyen szksges tartani, az anitaeskuvo.hu zemeltetjnek munkavllali feleslegesen s engedly nlkl semmilyen egyb nyilvntartst, vagy szemlyes adatokat tartalmaz egyb forrst nem kszthetnek.

Az anitaeskuvo.hu zemeltetjnek valamennyi munkatrsa kteles azon lenni, hogy a szemlyes adatok naprakszek legyenek, s ktelesek az adatokat az gyfl- s egyb kapcsolatok sorn folyamatosan egyeztetni.

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje az rintettek szmra folyamatosan biztostja az adatpontosts lehetsgt.

Amennyiben a kezelt adatok krben pontatlan adatok kerlnek el, azt haladktalanul pontostani szksges, gy klnsen, ha az gyfl az ltala megadott telefonszmon vagy elektronikus levelezsi cmen mr nem rhet el. Az elektronikus levelezs mindaddig elrhetnek tekinthet, ameddig az gyfl a cm megvltozst nem jelenti be, vagy onnan a kzbests sikertelensgre vonatkoz rendszerzenet vissza nem rkezik. Az rintett jelzsnek hinyban is pontatlannak bizonyult adatot valamennyi rendszerbl s adattrolrl a pontatlansg megllaptst kveten haladktalanul trlni szksges.

Az rintettek jogai

Valamennyi rintett, akinek az anitaeskuvo.hu zemeltetje a szemlyes adatait kezeli jogosult

Amennyiben valamely rintett a fenti tjkoztatsok egyikt kri, azt az „rintett hozzfrsi jognak” hvjuk.

Az rintett hozzfrsi joga e-mailen rkezhet, az anitaeskuvo.hu zemeltetjnek (hello@anitaeskuvo.hu) elektronikus levelezsi cmeire, illetleg az anitaeskuvo.hu weblapjn tallhat zenfelleten keresztl, tovbb az anitaeskuvo.hu zemeltetjnek adatvdelmi megbzottja vagy munkavllalja tjn, valamint az anitaeskuvo.hu zemeltetjnek postai levelezsi cmre rkezett megkeresssel, vgl szemlyes vagy telefonos megkeress tjn.
Az anitaeskuvo.hu zemeltetje az ilyen ignyek bejelentsre rlapot alkalmazhat, melyet az rintetteknek azonban nem ktelez alkalmazni, az egyb ton trtn bejelents is rvnyes bejelentsnek minsl.

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje az rintett hozzfrsi krelmnek fl ven belli megismtelt teljestsrt 2000 Ft, azaz kettezer forint adminisztrcis djat krhet krsenknt. Az anitaeskuvo.hu zemeltetje az rintett krelmt 14 (tizenngy) napon bell kteles teljesteni.

Az rintettnek joga van tovbb

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje minden esetben pontosan azonostja az adatkr szemlyt a krt informci kiadst megelzen.

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje - az adatvdelmi tisztsgviselvel val egyeztetst kveten - jogosult dnteni az rintett krelmrl. Ha munkavllalhoz rkezik a megkeress, azt haladktalanul kteles az anitaeskuvo.hu zemeltetje rszre tovbbtani.

Az adatok egyb okbl trtn hozzfrhetv ttele

Meghatrozott felttelek mellett a GDPR Rendelet megengedhetv teszi azt, hogy jogrvnyestsi okokbl az rintett hozzjrulsa nlkl is ms szmra megismerhetv tegye az egyes szemlyes adatokat.

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje jogosult a szemlyes adatokat msokkal megosztani, azzal, hogy a megoszts kizrlag az ignyrvnyestshez szksges terjedelemben s okbl, illetleg kizrlag jogszer megkeress alapjn, szksg esetn gyvd tancsnak kikrse mellett trtnik.

Az adatok adatfeldolgoz rszre trtn tadsa

Az anitaeskuvo.hu szervezetn kvl az anitaeskuvo.hu zemeltetje sajt gymenetnek biztostsa vgett az albbi okbl s szemlyekkel (a jelen szablyzatban a tovbbiakban: Szolgltat Partner) osztja meg az rintettre vonatkoz szemlyes adatokat:

A vllalkoz minden esetben, valamennyi gyflkiszolgl egyttmkd partner tekintetben az adatok tovbbtsnak megkezdse eltt meggyzdik arrl, hogy az adott partner az Eurpai Unis s magyarorszgi adatvdelmi szablyoknak megfelelen jr el.

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje valamennyi partnerrel rsbeli szerzdst kt, melyben rgztsre kerl

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje minden esetben biztostja, hogy a kzs adatkezelk kztti megllapods kivonatolt szemlyes adatok kezelsre vonatkoz lnyegi megllaptsait az rintettek tudomsra hozza.

Az anitaeskuvo.hu szervezetn kvl adatfeldolgozsi cllal megosztott adatok tekintetben az adatfeldolgozsi tevkenysgre az albbi tartalommal felttlenl rendelkez szerzdseket kt

Tjkoztatsi ktelezettsg teljestse

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje biztostja, hogy az rintettek tisztban legyenek azzal, hogy a szemlyes adataik feldolgozsra kerlnek, s felvilgostst kapjanak arrl, hogy

A fenti okbl az anitaeskuvo.hu zemeltetje adatvdelmi tjkoztatt kszt, s knnyen hozzfrhetv teszi a magnszemlyek szmra, mg az adatkezels megkezdst megelzen. Az adatvdelmi tjkoztat minden adatkezelsi mvelet vagy mveletsorozat tekintetben kln- kln meghatrozza az rintettek jogait, tovbb rgzti az adatkezels cljt, mdjt, idejt.

Az adatkezelsi tjkoztatt az anitaeskuvo.hu zemeltetje az rintett krsre brmikor megkldi, azzal, hogy az adatvdelmi tjkoztat az anitaeskuvo.hu weblapjn is megtallhat.

A szemlyes adatok trlse

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje trli a szemlyes adatokat, ha

A trls szksgessgnek felismerse a munkavllal feladata, aki azt- amennyiben a trls szksgessge tekintetben bizonytalan- kteles az zemeltetjnek, illetleg az adatvdelmi tisztsgviselnek jelezni. Az adattrls szksgessgnek szlelse az gyzemeltet feladatkrbe is bele tartozik.

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje nem trl olyan adatot, mely a jogi ktelezettsge teljestshez, illetleg a jogai rvnyestshez szksges.

A szemlyes adatok trlse vgleges, s helyrellthatatlan mdon, igazolhatan valsul meg, melyet vagy digitlis bejegyzs, vagy egyb feljegyzs igazol.

Intzkedsek adatvdelmi incidens esetn

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje, Megbzott partnere, munkavllalja s egyb brmely egyttmkd Partnere adatvdelmi incidens esetn azonnal kteles rtesteni az anitaeskuvo.hu zemeltetjt, illetleg adatvdelmi tisztsgviseljt, akiknek haladktalanul vizsglatot kell indtaniuk az incidens kockzatnak felmrsre.

Amennyiben az adatvdelmi incidens magas kockzatot jelent az rintett jogaira nzve, gy az anitaeskuvo.hu zemeltetje legksbb 72 (hetvenkt) rn bell kteles azt bejelenteni a Nemzeti Adatvdelmi s Informciszabadsg Hatsg incidens- bejelentsi nyilvntartsi rendszerbe.

A bejelentsben

Ha s amennyiben nem lehetsges az informcikat egyidejleg kzlni, azok tovbbi indokolatlan ksedelem nlkl ksbb rszletekben is kzlhetk.

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje nyilvntartja az adatvdelmi incidenseket, feltntetve az adatvdelmi incidenshez kapcsold tnyeket, annak hatsait s az orvoslsra tett intzkedseket.

Ha az adatvdelmi incidens valsznstheten magas kockzattal jr a termszetes szemlyek jogaira s szabadsgaira nzve, az anitaeskuvo.hu zemeltetje indokolatlan ksedelem nlkl tjkoztatja az rintettet az adatvdelmi incidensrl.

Az rintett rszre adott tjkoztatsban vilgosan s kzrtheten ismertetni kell az adatvdelmi incidens jellegt, s kzlni kell

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje mellzi az rintett tjkoztatst, ha a kvetkez felttelek brmelyike teljesl

Egyb rendelkezsek

Az anitaeskuvo.hu zemeltetje az adatvdelmi szablyzat megvltoztatsra vonatkoz jogt fenntartja.

Kelt: 2018. oktber 4.

Egy kis inspirci a meghvtervezhz